right sidebar

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره فنی با ما تماس بگیرید

“ فکر می کنم شانس آوردم که موبایل فیکس رو پیدا کردم چون از مرکز شهر فاصله داشتم وبعد از تماسم برای تعمیر گوشیم بعد از نیم ساعت تکنسین شرکت سر قرار حاضر شد و فقط در ده دقیقه LCD گوشیم رو عوض کرد. پرهام خیلی خوش برخورد و حرفه ای بود و در هر مرحله هر سوالی ازش می پرسیدم از مراحل تعمیر با حوصله جواب می داد. اینقدر دوستانه رفتار کرد که من داشتم فکر می کردم” اگرمن خودم یه بیزنس بخوام راه بندازم، ده تا آدم مثل این می خوام واسم کار کنن” تجربه بسیار خوبی بود.”

علیرضا روشنفکر